Anslagstavlan
Inga gudstjänster

under Corona-pandemin

med untantag av

dop-, vigsel- och

begravningsgudstjänster.

Antal gäster begränsat till 45.

  

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Särö Kyrkas Vänner, SKV

Ända sedan Särö kyrkas tillblivelse 1922 har hon varit helt beroende av människors välvilja att ekonomiskt, eller genom andra gåvor, stödja dess verksamhet.

Kyrkostiftelsens huvudsakliga inkomstkällor utgöres av ersättningar vid upplåtelse av kyrkan (t ex dop-, vigsel-, begravnings- och ickeoffentliga gudstjänster), kollekter, bidrag från Särö pastorat och andra organisationer samt, icke minst, medlemsavgifter från stödgruppen Särö Kyrkas Vänner. Även minnesgåvor förekommer.

Stiftelsens styrelse och kyrkvärdar arbetar helt ideellt.

Kyrkan hade inte varit vad hon är i dag utan de bidrag som Särö Kyrkas Vänner välvilligt bistått med. Den karismatiske kyrkoherden och hovpredikanten Isaac Béen insåg detta stödbehov och på hans initiativ bildades Särö Kyrkas Vänner den första söndagen i advent 1954. Stödgruppen har för närvarande drygt 200 medlemmar.

Vi hoppas därför på fortsatt stöd från gamla såväl som nya medlemmar. Särö kyrka är beroende av DITT medlemskap! Som medlem får Du:
- Ett snyggt medlemsbevis i A5-format.
- Information via e-post om vad som händer i kyrkan (om Du anger e-postadress).
- Stiftelsens årliga verksamhetsberättelse.
-Tillfredsställelsen att Du aktivt bidrar till att förvalta ett kulturhistoriskt arv av riksintresse (kyrkan blev byggnadsminne 2005).

Årsavgiften är Kr 250:- per person. För familj i samma hushåll är avgiften Kr 400:-.
Avgiften betalas till Bankgiro 578-1158 eller Swift 1233873429
Glöm inte att ange post- och e-postadresser!