Anslagstavlan

 

 

J U L K O N S E R T

1 söndagen i advent

2 december kl 17 - 19

Annica Svensson, Per Hovensjö m fl

För info: Klicka på Kalender > Julkonsert

Välkomna! 

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

TAXOR 2018

för upplåtande av Särö kyrka

 

Dopgudstjänst: 1 500 kr

Konfirmation: 3 000 kr

Vigselgudstjänst: 3 000 kr

Begravningsgudstjänst: 3 000 kr för medlem i Svenska Kyrkan.

Tillägg för kyrklig begravning av icke-medlem i Svenska Kyrkan: 4 000 kr.

Borgerliga förrättningar: Tillåts ej.

Ej offentlig gudstjänst: 500 kr (t ex gudstjänst för ordenssällskap, med präst från Svenska Kyrkan).

Skolavslutning: 3 500 kr.

 

Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2018

för medlemskap i Särö Kyrkas Vänner, SKV

 

Enskild medlem: 250 kr / år

Familj (samma hushåll): 400 kr / år.

Företag: 3 000 kr / år.


Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

Nya medlemmar sätter in avgiften på Särö kyrkas plusgirokonto (se nedan).

Tidigare medlemmar erhåller årlig förnyelseavi (vanligtvis under maj månad).

 

Plusgirokonto: 408 77-3 Särö Kyrkostiftelse