Anslagstavlan
Klicka på "Kalender" ovan i menyn

för information om våra gudstjänster

och bokningar.

Bokningar under september och oktober

är begränsade p g a

fönsterrestaurering.

Maila post@sarokyrka.se

för besked.


 


  

  

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Handikappanpassning

För rörelsehindrade finns det möjlighet att köra bil upp till kyrkan. För rullstolsbundna utlägges ramp på trapporna till kyrkan. Toaletten är anpassad för rörelsehindrade. Psalmbok med stor stil finnes liksom hörslinga.

Begravning - Bänkplacering

Fråga: Var sitter dom anhöriga i kyrkan under en begravningsgudstjänst?

Svar: De anhöriga sitter samlade på de främre bänkarna på ena eller andra sidan av kyrkan. Vilken sida kan variera från kyrka till kyrka. I Särö kyrka tillämpar vi den traditionella s. k. "landsbygdsmodellen", det vill säga, den avlidnes anhöriga och släkt sitter till vänster i kyrkan, de allra närmast anhöriga längst fram. Vänner tar plats till höger.  Får ena sidan "övervikt" så jämnar man ut i de bakre bänkraderna. Begravningsentreprenören brukar anvisa plats.

Dop - Dopvatten

Fråga: Kan vi ta med oss havsvatten för dopet?

Svar: Det går alldeles utmärkt! Det kan kännas fint att döpa barnet i något vatten som har speciell betydelse för familjen, exempelvis havsvatten, källvatten, vatten från en fjällbäck e.d. Vi värmer vattnet något innan dopet. Vi behöver drygt en halv liter.

Präst och kyrkomusiker - Dop eller vigsel

Fråga: Vi skall boka Särö kyrka för vigsel. Hur får vi tag i präst och kantor?

Svar: Dessa bokas normalt samtidigt som bokningen av kyrkan. Har vi ingen präst och / eller musiker så är Ni är berättigade till präst och kyrkomusiker kostnadsfritt från er hemförsamling. Präst från annat kristet samfund är också välkommen att tjänstgöra i Särö kyrka.

Musik - inspelad

Från och med 1 april 2019 är det p g a upphovrättsliga bestämmelser förbjudet att spela musik från Spotify i kyrkan vid alla typer av gudstjänster. CD och iTunes är emellertid tillåtet.

Vigsel - Bänkplacering

Fråga: På vilken sida i kyrkan sitter brudens respektive brudgummens föräldrar, anhöriga och vänner?

Svar: Enligt tradition så sitter brudens sällskap på vänster sida och brudgummens på den högra sidan. I båda fallen sitter föräldrar och närmaste släktingar i dom främre bänkraderna. Skulle ena sidan få "övervikt" så jämnar man ut i de bakre bänkraderna. Fråga gärna kyrkvärden till råds.

Vigsel - Hindersprövning Viktigt!

Fråga: Har hört att man måste ansöka om hindersprövning före vigsel. Hur går det till?

Svar:  För att få gifta Dig måste Du vara fri från de hinder mot äktenskap som gäller enligt svensk lag. Du måste därför själv ansöka om en s k hindersprövning hos Skatteverket i god tid före vigseln. Skatteverket skickar två intyg som Du lämnar till prästen (vigselförrättaren).

Ansökan om hindersprövning gör Du på Skatteverkets blankett SKV 7680. Blanketten beställer Du på www.skatteverket.se eller via deras servicetelefon 020-56 70 00 (direktval 1303), från utlandet: +46-8-764 92 00

Det tar ca 10 arbetsdagar att få ett intyg. Intyget gäller i fyra månader från utskrivningsdagen.

Ni skall också ha en s.k. vigselblankett (förrättningsblankett). Fråga prästen vid vigselsamtalet om denne har blanketten, annars måste ni skaffa den själva genom er hemförsamling.

Vigsel - Inmarsch / Brudöverlämning

Fråga: Skall snart stå brud i Särö kyrka. Har ni något emot att min pappa leder mig till altaret?

Svar: Vi har absolut inga synpunkter på hur bruden, eller brudgummen för den delen, ledsagas till altaret. Det är helt och hållet brudparets önskemål som gäller, så länge som det sker värdigt. Tala med er präst i förtid, exempelvis vid vigselsamtalet, hur ni önskar ha inmarschen.

Vigsel - Lysning

Fråga: Förekommer fortfarande lysning i kyrkan?

Svar: Lagen om lysning under tre på varandra följande huvudgudstjänster upphörde 1973. Den ersattes med hindersprövning som sker genom Skatteverket. Se ovan.

Vigsel - Riskastning

Fråga: Tillåter Särö kyrka riskastning vid vigslar?

Svar: Ja! På nätet har vi hittat ett svar från Steve Dahlfors på Sveriges Ornitologiska Förening. Han säger följande: "Jag skulle vilja säga, att det inte finns någon risk över huvud taget för fåglarna att äta ris. Det finns inget fall där en fågel har dött av uppsvällt ris i magen. I många länder finns det småfåglar som lever på ris och dessa fåglar tar naturligtvis inte skada av riset. Man kan vidare konstatera, att ris sväller när det kokas, men i ljummet vatten sväller det inte mer än andra sorters spannmål gör. Matsmältningsvätskorna i en fågelmage är dessutom starka och bryter ner riset mycket snabbt. Så pratet om ris och döda fåglar är en myt, en myt som tydligen är svår att ta död på".

Är Du ändå tveksam, så finns det bra alternativ till ris: t ex blomblad, solrosfrön, såpbubblor, serpentiner.

Konfetti gjort på socker eller mjöl får inte använda