Anslagstavlan
Klicka på "Kalender" ovan i menyn

för information om våra gudstjänster

och bokningar.

Bokningar under september och oktober

är begränsade p g a

fönsterrestaurering.

Maila post@sarokyrka.se

för besked.


 


  

  

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Alla lösa inventarier av värde förvaras i bankfack.Brudkrona


Kyrkans unika brudkrona är tillverkad år 1707 av en av Sveriges tidigaste guldsmedsmästare Baltzar Ekeström. Han verkade som guldsmedsmästare i Halmstad åren 1691-1723. I sitt ämbete tillhörde han Göteborg där han under en tid även var bosatt.

Ekeström avled i Halmstad 24/3 1734.

Brudkronan är i tyskinspirerad kejserlig senbarockstil och utförd i förgyllt silver med sju inläggingar av färgat glas. Höjd 90 mm, Övre diam. 160 mm, nedre diam. 130 mm, vikt 450 g.

Kronan skänktes till kyrkan 1948 av kabinettskammarherre James Keiller (1867-1962), Särö.


Brudkrona

Antependium (altarkläde)


Utdrag ur kyrkostiftelsens protokoll den 11 augusti 1944:

"5. Av Hans Majestät Konungen hade Särö Kyrkostiftelse haft förmånen mottaga ett av Hans Majestät förfärdigat altarantependium samt ett predikstolshänge. Denna så värdefulla gåva togs i bruk första gången vid gudstjänsten den 2 sistlidne juli. Till Hans Majestät, som bevistade gudstjänsten, frambar v. Ordfranden grosshandlare Elof Hansson Särö Kyrkostiftelses vördsamma tacksamhet för detta nya bevis på det varma intresse, med vilken Hans Majestät alltfort omfattar Särö kyrka. Efter predikan tolkade hovpredikant Isaac Béen kyrkomenighetens vördsamma tacksamhet till Hans Majestät."

Arbetet är utfört i Viggsöm (Point de Hongrie).


Antependium

Kyrkskepp (votivskepp)


Modell av Ostindiefararen "Götheborg". Tillverkad och skänkt i december 2001 av förre stadsläkaren i Göteborg, Med. Dr. Bengt Mollstedt (1931-2022).

(Foto Hans Broberg)Kyrkans klockor


Storklockan
Skänkt 1922 av grosshandlare Axel Jonsson Senior (1844-1931). Gjuten hos AB Götaverken i Göteborg.

Inskription:
Må mina toner vida kalla
Att träda upp uti Guds helga hus
Må de få kraftigt ljuda till dem alla,
Som fjerran gå förutan Herrens hjelp och ljus,
Må de få mana oss att samfällt fall neder
Och stämma upp vårt tack och lov och pris,
Till Gud som trofast lyssnar till den själ som beder
Och bönhör i barmhärtighet, och frälsning oss bereder.
-- Ellen Krafft


Lillklockan
Skänkt av direktör Harry Keiller (1911-2002) på Alla Helgons dag den 4 november 1972 till minne av sin hustru Britta, född Broström (1909-1972). Gjuten hos AB M & E Ohlssons Klockgjuteri i Ystad.

(Foto Merle Fukuda)