TAXOR 2021

för upplåtande av Särö kyrka

 

Dopgudstjänst: 1 500 kr

Konfirmation: 3 000 kr

Vigselgudstjänst: 3 500 kr

Begravningsgudstjänst: 3 000 kr för medlem i Svenska Kyrkan.

Tillägg för kyrklig begravning av icke-medlem i Svenska Kyrkan: 4 000 kr.

Borgerliga förrättningar: Tillåts ej.

Ej offentlig gudstjänst: 1 000 kr (t ex gudstjänst för ordenssällskap, med präst från Svenska Kyrkan).

Skolavslutning: 3 800 kr.


Övrig lokalupplåtelse: 3 000 kr.

Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2021

för medlemskap i Särö Kyrkas Vänner, SKV

 

Enskild medlem: 250 kr / år

Familj (samma hushåll): 400 kr / år.

Företag: 3 000 kr / år.


Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

Nya medlemmar sätter in avgiften på något av Särö kyrkas konton enligt nedan.


Tidigare medlemmar erhåller årlig förnyelseavi (vanligtvis under maj månad).

 

Bankgiro: 579-1150

Plusgiro: 408 77-3

Swish: 123 387 34 29