Anslagstavlan
Klicka på "Kalender" ovan i menyn

för information om våra gudstjänster

och bokningar.

Bokningar under september och oktober

är begränsade p g a

fönsterrestaurering.

Maila post@sarokyrka.se

för besked.


 


  

  

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

TAXOR 2023

för upplåtande av Särö kyrka

 

Dopgudstjänst: 1 500 kr.

Konfirmation: 3 000 kr.

Vigselgudstjänst: 3 500 kr.

 

Trolovning (endast måndag-fredag kl 12-18, inga gäster): 1 000 kr.


Begravningsgudstjänst för medlem i Svenska Kyrkan: 3 000 kr.

Begravningskudstjänst för icke medlem i Svenska Kyrkan: 7 000 kr.

 

Borgerliga förrättningar tillåts ej.

 

Ej offentlig gudstjänst med präst från Svenska Kyrkan: 1 000 kr.

 

Skolavslutning: 3 800 kr.


Övrig lokalupplåtelse: 3 000 kr.


Kyrkan är stängd 1/11 - 31/3.


Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

Präst och organist kostar inget extra. För vigsel krävs dock att minst en av parterna är medlem i Svenska Kyrkan. För dop krävs inte att någon förälder är medlem i Svenska Kyrkan.


Medlemmar i Särö Kyrkas Vänner åtnjuter 10% rabatt på ovanstående avgifter, dock ej på värmetilägg, skolavslutning eller begravning av icke medlem i Svenska Kyrkan.

 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2023

för medlemskap i Särö Kyrkas Vänner, SKV

 

Enskild medlem: 250 kr / år

Familj (samma hushåll): 400 kr / år.

Företag (sponsor): 3 000 kr / år.


Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

Nya medlemmar sätter in avgiften på något av Särö kyrkas konton enligt nedan.


Tidigare medlemmar erhåller årlig förnyelseavi (vanligtvis under maj månad).

 

 

Bankgiro: 579-1150


Swish: 123 387 34 29

 

Skriv: Medlemsavgift SKV