AnslagstavlanKyrkan är nu åter öppnad

för gudsstjänster och andra

kyrkliga handlingar, dock under

iakttagande av gällande Corona-

restriktioner.


  

  

 

 Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

TAXOR 2020

för upplåtande av Särö kyrka

 

Dopgudstjänst: 1 500 kr

Konfirmation: 3 000 kr

Vigselgudstjänst: 3 500 kr

Begravningsgudstjänst: 3 000 kr för medlem i Svenska Kyrkan.

Tillägg för kyrklig begravning av icke-medlem i Svenska Kyrkan: 4 000 kr.

Borgerliga förrättningar: Tillåts ej.

Ej offentlig gudstjänst: 1 000 kr (t ex gudstjänst för ordenssällskap, med präst från Svenska Kyrkan).

Skolavslutning: 3 800 kr.


Övrig lokalupplåtelse: 3 000 kr.

Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2020

för medlemskap i Särö Kyrkas Vänner, SKV

 

Enskild medlem: 250 kr / år

Familj (samma hushåll): 400 kr / år.

Företag: 3 000 kr / år.


Avgifterna är ej momsbelagda. Stiftelsen är befriad från mervärdesskatt.

 

Nya medlemmar sätter in avgiften på något av Särö kyrkas konton enligt nedan.


Tidigare medlemmar erhåller årlig förnyelseavi (vanligtvis under maj månad).

 

Bankgiro: 579-1150

Plusgiro: 408 77-3

Swish: 123 387 34 29